close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Тест Д.И. Менделлев жасаған химиялық элементтердің периодтық жүйесі

код для вставкиСкачать
20сұрақ
Тест :»Д.И. Менделлев жасаған химиялық элементтердің периодтық жүйесі»
1 нұсқа
1.Элементтің химиялық қасиеті:
а)атом ядросының зарядымен
ә)периодтық жүйедегі элементтің
орналасуымен
б)атомдық массасымен
в)валеттілік электрондармен
анықталады
2.Бір периодта орналасқан элементтер:
а)ұқсас химиялық қасиеттерімен
ә)бірдей атом радиусымен
б) энергетикалық деңгейінің
құрылысымен анықталады
в)валеннттілік электрондарының бірдей
санымен анықталады
3.Үлкен периодта орналасқан
элементтер:
а)тек бейметалдар
ә)тек d- және f-типтерінің металдары
б)тек s-және p типтерінің металдары
в)тек асыл газдар
4.Периодтық жүйедегі период
номірінің физикалық мағынасы:
а)элементтердің физикалық қасиетерін
анықтайды
ә)металдық қасиеттеріне әсер етеді
б)атомдағы электрондық деңгейлер саны
в)элементтердің қасиеттері периодты
түрде
5.Элементтердің бейметалдық
қасиеттері химия тұрғысынан мына
жағдайларға байланысты:
а)олардың металдармен әрекеттесу
белсенділігіне
ә)атомның электрон қабылдау қабілетіне
б)кристалдық тор құрылысына
в)салыстырмалы электртерістік
шамасына
7)84Kr36нуклеидінің атом ядросында:
а)83 протон және 36 нейтрон
ә)36 протон және 48 нейтрон
б)36 протон және 44 электрон
в)36 протон және 83 нейтрон болады
6)Негізгі топша химиялық элементтері
атомдықнөмерлерінің жоғарлауына
байланысты олардың:
а)металдық қасиеттері
ә)бейметалдық қасиеттері
б)химиялық белсенділігі
в)суда ерігіштігі күшейеді
8)Мына электрондық
конфигурациялардың
ішінен мүмкін болмайтынын
көрсетіңдер:
а)1S22S1
2 …2s2p7
3….2s22p6
4….3s23p64s23d10
9.Қалыпты жағдайда мыс атомының
сыртқы энергетикалық деңгейіндегі
электрон саны:
а)2
ә)1
б)10
в)18
10.5d деңгейшесіне орналасатын
электрон саны:
а)3
ә)6
б)10
в)14
11.Сr3+ионындағы электрондардың
жалпы саны:
а)21
ә)24
б)27
в)52
13.Мына иондардың сыртқы электрон
қабатында сегіз электрон болады:
а)S4+
ә)Ca0
б)O2в)Р3
15.V топ элементтері жалпы формуласы
мынадай жоғары оксид түзеді:
а)ЭО3
ә)Э2О3
б)Э2О5
в)ЭО2
17.I A тобының элементтері
гидроксидтерінің негіздік қаситтері ретік
нөмірі өскен сайын:
а)кемиді
ә)артады
б)өзгеріссіз қалады
в)кемиді,одан соң артады
19.V топ элементінің жоғары оксидіндегі
оттектің массалық үлесі 16,06 %
құрайды.Бұл элемент:
а)Р
ә)V
б)Bi
в)Sb
12.Э3+элементтің электрондық
конфигурациясы 1s22s22p6.
Осы элемент атомының ядросындағы
протон саны:
а)10
ә)13
б)16
в)17
14.4 период элементтері неғұрлым
айқын металдық қасиет көрсетеді:
а)калий
ә)мырыш
б)кальций
в)германий
16.Si→P→Cl элементтерді сәйкес дұрыс
тұжырым:
а)солдан онға қарай атом радиусы
жоғарылайды
ә)оңнан солға қарай бейметалдық
қасиеттері төмендейді
б)атомдағы энергетикалық деңгейлер
саны тұрақты болып қалады
в)сыртқы энергетикалық деңгейде
электрондар саны жоғарылайды
18.Марганецтің тотығу дәрежесі жоғары
болатын қосылыс:
а)MnO2
ә)H2MnO3
б)Na2MnO4
в)KMnO4
20.Элементтің жоғары оксидінің
формуласы ЭО2.
Оның сутектік қосылысының
формуласын көрсетіңдер:
а)ЭН2
ә)ЭН
б)ЭН3
в)ЭН4
Автор
auelhan
Документ
Категория
Наука
Просмотров
2 397
Размер файла
20 Кб
Теги
химия
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа