close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Читання 1 клас

код для вставкиСкачать
Тема . Закріплення вивчення букви у. Формування в учнів аудіативних
умінь.
Мета: закріпити вивчення букви; розвивати в учнів орфоепічні та аудіативні,
мовленнєві вміння, фонетичний слух; навчати школярів сприймати текст
наслух; виховувати в першокласників уважне ставлення до людей.
Обладнання Картка з буквою у, схемами слів, речень; предметні малюнки.
Хід уроку
І. Повторення вивченого матеріалу.
1. Формування в учнів орфоепічних умінь. Артикуляційна хвилинка:
А-у-у-у; а-о-о-о; а-и-и-и; а-і-і-і
Асу-у-у; ає-о-о; аси-и-и-; асі-і-і-і
2. Робота з букварем (с.44).
 Розгляд предметних малюнків і відповіді на запитання.
- Що намалювали діти? (Моркву, сливу). Це живі предмети чи
неживі? На яке питання відповідають їх назви?
 Моделювання слів, звуко-складовий аналіз.
3. Підбір слів зі звуком [ у] у кінці слова.
ІІ. Читання. Слухання – розуміння.
1. Робота над скоромовкою.
Учитель. Послухайте скоромовку: Наш садівник роз садівникувався.
Назвіть слова з буквою а, спробуйте слова сад – садівник – роз
садівникувався вимовити тихо, голосно, голосніше.
- Вимовте слово з буквою у; скажіть його тричі підряд.
- Повторіть скоромовку за вчителем.
2. Слухання, розігрування, виконання завдань за змістом тексту В.
Сенцовського «Край шляху верба» (с.45).
- Подивіться на малюнок. Чи доводилося вам бачити в дуплі яблука?
Де вони взялися? Послухайте оповідання і знайдіть відповідь.
- Хто поклав у дупло яблука? Для кого?
- Чим ще пригостили діти шофера? Подивіться на намальовані
фрукти і ягоди.
- Коли діти здогадалися покласти фрукти та ягоди в дупло?
3. Робота за сюжетним малюнком(с. 45-46), складання речень за
поданими схемами й прочитаним текстом.
 Складання речень з підкреслених слів у тексті оповідання. Пошук у
«Букварі» (с.44) схем, які їм відповідають.
 Читання слів у яких є вивчені букви.
 Читання складених речень.
ІІІ. Підсумок уроку.
- Пслухайте речення. Виберіть і покажіть букву, якою позначається
звук [ у ].
Тема. Розвиток зв’язного мовлення на тему «Моя школа» («Лісова
школа»). Формування аудіативних умінь за текстом М.Маслової
«Ласунка йде до школи»
Мета: навчити учнів виконувати звуковий аналіз фонетично
нескладних слів – виділяти голосні в складі, початковий і кінцевий
звук в слові; вчити будувати звукові моделі та добирати слова до
поданих моделей; розвивати фонетичний слух; виховувати
старанність, наполегливість у навчанні.
Хід уроку
І. Організаційний момент
ІІ. Вправи на зіставлення парних твердих і м’яких приголосних
(окремо, в складах і словах)
-
-
1. Фонетико-артикуляційні вправи
Послухайте уважно вірш, який ми сьогодні вивчимо напам’ять, і
скажіть, про кого він:
Лелека ластівку питає:
Хто вище всіх птахів літає?
Літають люди вище всіх
На літаках своїх легких.
Хто з ким розмовляє у цьому вірші? (Лелека з ластівкою.
Демонструю зображення цих птахів.) Повторіть за мною вірш і
скажіть, які звуки зустрічаються в ньому найчастіше. (Учні мають
назвати звуки [л], [ л’ ]) Тепер вимовимо вірш так, щоб добре було
чути, як вимовляються ці звуки.
2. Артикуляційна зарядка
- Вимовляйте всі злиття зі звуком [л] (ла, ло, лу, ле, ли); зі звуком [л’]
(ля, льо, лю, лє, лі). За допомогою якої частини язика ми вимовляємо
звук [л]? (За допомогою кінчика язика.) А звук [л’]? (За допомогою
середини язика.)
3. Зіставлення окремих звуків у словах
- Розгляньте звукові моделі слів. (Моделі слів подані під предметними
малюнками лося і оленя на дошці.)
- Назвіть послідовно звуки у слові лось. (Учитель стежить за тим,
щоб приголосні звуки [л], [с’] учні назвали правильно, без призвука
голосного.)
- Тепер спробуємо назвати послідовно всі звуки у слові олень. Який
перший склад у цьому слові? А другий?
- Назвіть тепер звуки по порядку.
- Послухайте ще раз ці два слова і скажіть, чи є в них однаковий звук.
(Учні мають знайти у словах спільний звук [л].)
Фізкультхвилинка
ІІІ. Вивчення нового матеріалу
-
1. Слухання-розуміння тексту «Ласунка йде до школи» (с.28-29)
Частину тексту,в якій слова поділені на склади, читають
діти, які вміють читати.
Хто така Ласунка? Про що вона найбільше мріяла?
Що радили Ласунці гості та родичі?
Що пообіцяла Ласунка?
Як мама будила вранці Ласунку?
Якою була лісова школа?
Що було написано над дверима?
Хто зібрався на галявині перед школою?
Де ставали учні?
Біля кого стала Ласунка?
Хто був директором школи?
Як ви вважаєте, чому в Ласунки таке ім’я?
2. Робота за букварем (с.26-27)
Кого художник зобразив на малюнку?
Хто виступає перед мікрофоном?
Що директор-лось тримає в руках?
Опишіть учнів лісової школи.
Як вони одягнені?
Який вираз на їхніх обличчях?
Що вони тримають у руках?
-
Прочитайте підкреслені слова.
Складіть із ними речення.
Знайдіть під малюнками схеми, які їм відповідають.
Назвіть звуки у виділених словах.
Знайдіть схеми, які їм відповідають, на с.26.
ІV. Підсумок уроку
- Про яку школу ми дізналися на сьогоднішньому уроці?
- Як треба вчитися звірятам у лісовій школі? Навіщо?
- А як треба вчитися вам?
Тема. Моя країна – Україна. Вірш Н.Зарічної «Рідний край»
Мета: формувати в учнів уміння складати речення зв’язані за змістом;
удосконалювати навички звукового аналізу мовленнєвих слів; розширити й
поглибити знання учнів про Україну, про її символи, столицю України, про
мову та культуру українців; розвивати зв’язне мовлення учнів, збагачувати
лексичний запас; виховувати любов до Батьківщини.
Хід уроку
І. Організаційний момент
ІІ. Мовленнєва розминка
1. Дихальні вправи
Вдих – носом.
Видих – ротом.
Вдих – ротом.
Видих – носом.
Вдих – носом.
Видих – ротом із промовлянням голосних звуків.
Вдих – носом.
На видих – промовляємо речення: «Настала осінь!»
2. Артикуляційна розминка
Шумить вітерець у лісі – ш-ш-ш.
Пролетіли птахи – шух-шух-шух.
Заспівав соловей – тьох-тьох-тьох.
Дзюркоче вода у струмочку – дз-дз-дз.
Тануть бурульки – кап-кап-кап.
Запросимо тишу – ц-ц-ц.
ІІІ. Повторення вивченого матеріалу
1. Гра «Упіймайте слово, яке відповідає на питання хто?»
Учитель читає слова. Учні, почувши слово, яке відповідає на
питання хто?, плещуть у долоні.
Верба, міліціонер, машиніст, велосипед, казка,
казкар,пиріжок, сестра, лисиця, мед, лікар, вчитель,
підручник, гармоніст.
2. Гра добери слово до схеми
На дошці – малюнки калини, сома, лебедя та звукові схеми.
Учні мають дібрати відповідну схему до кожної картинки.
Лебідь
Сом
Калина
Фізкультхвилинка
ІV. Робота за букварем (с.36-37)
1. Вступна бесіда
- Як називається місто, у якому ми живемо?
- Місце, де людина народилася, де вона зробила свої перші кроки, це
наша Батьківщина. Ми – українці. Наша Батьківщина – Україна.
Вона складається з багатьох батьківщин кожного з нас.
 У всьому світі кожен знає:
Є Батьківщина лиш одна.
І в нас вона одна-єдина –
Це наша славна Україна.
- Яке місто є столицею України?
 На берегах Дніпра крутих,
Весь помережений садами,
Стоїть у сяйві днів нових
Наш рідний Київ перед нами.
Наш Київ розіслався
На горах над Дніпром,
Садами заквітчався,
Мов дівчина вінком.
Демонстрування слайдів з краєвидами Києва.
- Кожна держава має свої головні символи. Це урочиста пісня, яка
називається гімн, та герб і прапор.
Український державний герб – тризуб. Відомий з давніх часів,
уживаний на монетах українських князів. Йому понад тисяча років.
У цьому символі можна прочитати слово воля.
- Назвіть кольори прапора України.
- - прапор України синьо-жовтий. Синій колір – це чисте небо, символ
миру і злагоди. Жовтий – пшеничний лан, символ праці, багатства
України.
2. Читання вірша Н. Зарічної «Рідний край»
- Що хоче намалювати дівчинка?
- Що зображено на фото?
- Усно продовжіть речення: «Наша Україна – це ____, ____, ____».
- Розгляньте малюнок (с.36)
- Кого зображено на малюнках?
- Складіть речення за поданими схемами.
V. Підсумок уроку
- Як називається наша Батьківщина?
- Як називається головна пісня нашої країни?
- Якого кольору наш прапор?
- Які гори є в Україні?
Тема. Мої книжки. Текст О.Дрозда «Казкар». Закріплення слів назв
предметів, ознак, дій, моделювання слів, речень.
Мета: навчати учнів виконувати звуковий аналіз фонетично нескладних
слів; вчити будувати звукові моделі та добирати слова до поданих моделей;
розвивати вміння відповідати на запитання хто? який? що робить?;
виховувати любов до художнього слова.
Хід уроку
І. Організаційний момент
ІІ. Мовленнєва розминка
1. Вправи для розвитку артикуляції дихання
 «Цокання» язиком у ротовій порожнині.
 Набравши повітря, якнайдовше вимовити слово «Ні» з
поступовим видихом (тричі).
 «Маятник» - ротик відкрий в усмішці, язик рухається від лівої
щоки до правої (десять разів).
2. Робота над чистомовкою
Ку-ку-ку, ку-ку-ку! – Сидить пташка на сучку!
Ки-ки-ки, ки-ки-ки! – Посадили огірки!
Ко-ко-ко, ко-ко-ко! – Люблю свіже молоко!
ІІІ. Повторення вивченого матеріалу
Гра «Відгадай, що це? Або хто це?»
 Кислий, жовтий, ароматний. (Лимон)
 Хитра, руда, прудка. (Лисичка)
 Неповороткий, вайлуватий, бурий. (Ведмідь)
 Білий, холодний, пухнастий. (Сніг)
- Виконайте звуковий аналіз слів сніг, лимон.
ІV. Вивчення нового матеріалу
1.
-
Робота над розворотом Букваря (с.31)
Хто зображений на малюнку?
Що він тримає в руках?
Яка в нього лінійка?
Яке перо?
Що він робить цим пером?
Що одягнено на голові?
Подивіться на будиночок. Хто зможе прочитати, що написано над
дверима будиночка? Хто живе в цьому будиночку? А що роблять
казкарі?
Фізкультхвилинка
2.
-
Читання оповідання О. Дроза «Казкар» учителем (с.32-33)
Послухайте оповідання про казкаря.
Як називається людина, яка пише казки?
Де казкар брав свої казки?
Як він доглядав у своєму саду за казками?
Чому казки виростали добрими?
Чи бували ви в саду казкаря?
Які його казки ви знаєте?
Чи можуть насправді виростати казки в будь-якому саду?
Чому вони виросли саме в саду казкаря?
Складіть речення з підкреслених слів.
Знайдіть на с.30 схеми цих речень.
Знайдіть на с. 31 схеми, які відповідають виділеним словам.
Яким був казкар?
Що він робив?
Які казки ви впізнали?
3. Вікторина «Чи знаєш ти казки?»
 Не зміг сидіти на вікні,
У лісі всім співав пісні,
Але коли зустрів лисицю,
Та пісня мусила скінчитись. (Колобок)
 Підробив він голосок,
Став малим співати!
Здогадалися вони:
Вовк – не наша мати. («Вовк і семеро козенят»)
 Бабуся старенька за лісом жила,
Онука до неї гостинці несла,
Та стрінувся в лісі їй сірий хижак.
Ця дівчина зветься, пригадуєш, як? (Червона Шапочка)
 Як знайшов він колосок,
Борошна змолов мішок –
Пиріжків напік і з’їв,
Ледарів не пригостив. (Колосок)
 Заховавшись у корзині,
Їде на ведмежій спині,
Дивиться, щоб волохатий
Пиріжка не міг узяти. («Маша і ведмідь»)
 Сиднем у землі сиділа,
Час настав – і всіх здружила:
Діда, бабу, внучка й Хвінку,
Мишку та кицюню Мінку. (Ріпка)
V. Підсумок уроку
- Чи сподобався вам сьогоднішній урок?
- Що найбільше запам’яталося?
- Які казки нам усім потрібні?
Автор
diana.kalinyak
Документ
Категория
Школьные материалы
Просмотров
725
Размер файла
33 Кб
Теги
читання, класс
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа